OCHRONA PRZED ATAKAMI DDoS

Liczba i skala ataków z roku na rok rosną. Firewall i IPS nie są już wystarczającym zabezpieczeniem Twojej infrastruktury.

Zamów ochronę

DZIAŁANIE SYSTEMU

redGuardian to usługa oferowana w chmurze. Dzięki globalnej sieci centrów filtrowania, działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, atak jest zatrzymywany możliwie blisko jego źródła.

W momencie aktywacji usługi, adresacja IP klienta jest rozgłaszana przy pomocy protokołu BGP jednocześnie we wszystkich centrach filtrowania, co skutkuje skierowaniem do nich całego ruchu klienta.